Oceanografisch Meteorologisch Station
Weersverwachtingen voor de Vlaamse kust en de vaargeulen naar de Westerschelde en de kusthavens
Meetnetten Rijkswaterstaat
Actuele meetgegevens (waterstand, stroomsnelheid,wind,zicht, etc)
Sima charters
Wrakvissen op de Noordzee
   Duikcentrum Waterworld
Duikschool in Zeeland die wrakduikopleidingen verzorgt.
Dutch Eco Divers
Duikclub uit zuidwesthoek van Brabant
KNRM
Hulp aan duiker